Nyhetsgrupper
Litt mimring

Innkalling til årsmøte i EVRY Seniorforening den 11. mars kl. 18.30

i Parkgården (2. etasje over ViDa restaurant)

Påmelding innen 8. mars pga servering.

Saker som skal behandles må sendes inn senest 25. februar 2019.

<<…>>

Med vennlig hilsen

Erik Solem

Mobil: 952 99 382  er-solem@online.no

Adresse: Pilveien 2C, 7059 Jakobsli