Vertical Menu
Search
Categories

Program våren 2020

  1. januar

Konspirasjonsteorier, rykter og propaganda:

informasjonståke og offentlighet

v/ Asbjørn Dyrendal, professor i religionsvitenskap, NTNU

Konspirasjonsteorier får stadig økende oppmerksomhet, både som uttrykk for politisk kultur, som “falske nyheter” og som (des)informasjonsdelen av lavintensitets krigføring. Hva er “konspirasjonsteorier” og hvordan fungerer de i samfunnet og for dem som tror på dem? Hva skjer med samfunnsdebatten når konspirasjonsteorier får en sentral plass? Bør vi reagere som samfunn, og i så fall når og hvordan?

 

  1. februar

Hva ville du selv ha gjort under krigen?

v/ Ingar Sletten Kolloen, redaktør, journalist og forfatter.

Mange har stilt seg dette spørsmålet etter at Ingar Sletten Kolloen utga første bind i storverket “Under krigen”. I den kritikerroste og populære første boka, “Vi må ikke falle”, lar han leseren komme tett innpå alle slags mennesker – barn, voksne og gamle, menn og kvinner overalt i Norge. Leseren tas inn i dilemmaene folk sto i, og hva slags valg de tok, og konsekvensene for dem selv og andre.

 

  1. februar

Matkultur i Trøndelag, fra hav, land og fjell,

en klassereise med råvarer i verdensklasse

v/ Roar Hildonen, restauratør

 

  1. mars

En skulptur-tur gjennom Trondheims historie

v/ Eirik Lien, filolog og pensjonist. Tidligere ansatt ved NTNU.

En vandring gjennom deler av Trondheims historie med utvalgte skulpturer og statuer som illustrasjon og utgangspunkt.

Før forelesningen er det årsmøte.

 

  1. april

Klemenskirken i Trondheim

v/ Anna Petersén, arkeolog. Forsker ved NIKU (Institutt for kulturminneforskning)

Funnet av Klemenskirken havnet i 2016 på det verdens-omspennende HERITAGE Dailly`s liste over de ti mest spennende arkeologiske funn i verden. Hvorfor? Hva betyr funnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt?

 

  1. mai

Museumsbesøk

Sverresborg museum kl. 11.00