Nyhetsgrupper
Litt mimring
Tirsdag 6. september kl.13.15  Museumsbesøk
Vitenskapsmuseet: 1750 – Vitenskap i verdens utkant
Tirsdag 20. september kl.11
 Aldring i kunsthistorisk perspektiv

Ved Wenche Frogn Sellæg Geriatriker, politiker, kunsthistoriker og håndballspiller.

Synet på aldring har endret seg gjennom historien. Samtidig avspeiler billedkunsten samfunnet på den tiden den ble skapt. Slik kan vi følge holdningen til det å bli gammel ved å studere kunstverk fra antikken fram til i dag.

Tirsdag 11.oktober kl.11
Europeisk sikkerhet

Ved Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomite

Tirsdag 15. november kl.11
Om balanse og det å falle

Ved Jorunn L. Helbostad, professor, institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.

Balansekontroll skjer i et komplisert samspill mellom mange systemer i kroppen. God balansekontroll reduserer sjansen for å falle, og forskning viser at trening med fokus på balanse og muskelstyrke kan redusere fall med opp til 40 prosent.

Tirsdag 13. desember kl.11.00
Visjonen for museene i Sør-Trøndelag 

Ved Karen Espelund, adm. direktør.
Visjonen for Museene i Sør-Trøndelag (Mist) er; forteller historien, utfordrer samtida og preger framtida. Hva er museenes rolle og samfunnsoppdrag?

Møtet 6.september gjennomføres på Vitenskapsmuseet kl.13.15, de øvrige i Rådhussalen, Folkebiblioteket kl.11.00.