Vertical Menu

Search

Categories

Medlemsmøtet på Tunga, Trondheim onsdag 14. november 2012

ble riktig trivelig for de 18 medlemmene som var tilstede, og med mye nytt!

Nytt!  For det første var det første formelle møte som Bjørn Ranum hadde ansvaret for som leder. Han holdt en grundig presentasjon av dagens situasjon for Seniorforeningen, en situasjon som slett ikke er helt avklart ennå. Det er nemlig uklart om vi skal ligge under EVRY Fritid (tidligere Personalforeningen i Trondheim) eller ligge direkte under HR. Vi vil legge ut en oppsummering av organisasjonsformen når den er endelig.

Bjørn presenterte også status for aktivitetene hos EVRY i Trondheim, de er jo en del forandret fra tidligere. Noen prosjekter er besluttet nedlagt, og en del enheter er solgt ut, men det er ingen medarbeidere som er blitt sagt opp som følge av endringene.

Den nye websida ble kort presentert, før vi gikk over til hovedtemaet for kvelden: Reiser! Per Vinje, som er leder for Personalforeningen hos Nidar, fortalte om deres erfaringer og opplegg for korte og lengre buss- og flyreiser med medlemmene. De har en annen økonomisk situasjon enn oss, de får MYE fra Nidar, men han hadde mange erfaringer å dele med oss. Bjørn Steen hadde satt opp noen forslag til turmål, disse ble diskutert, men det ble selvsagt ikke tatt noen avgjørelser denne kvelden. Men Arr.kom vil jobbe videre med noen av alternativene, og komme med mer konkrete forslag. Eksempler på turer var fly til Riga, båt/buss til operauka i Kristiansund, julebordcruise til København og tur til «Elden» på Røros. Den siste turen må vi bestille allerede før jul i år!

Nytt! Trond tok opp ideen om å etablere en «møteplass» for medlemmene, og det ble bestemt at den som har lyst og anledning kan møtes den siste tirsdagen i måneden ca kl 1200 på tidligere «Parkkafeen» eller Benitos eller Zia Theresa eller hva den nå heter i dag, bak Vår Frue Kirke. Mail er sendt ut til medlemmene.

Det kom også 4 medlemmer (tidl. Ergo-ansatte) som aldri har vært med på noe hos oss tidligere, og en av dem hadde meldt seg inn dagen før! Det er veldig hyggelig at flere enn de som vanligvis er med viser seg!  Vi oppfordrer alle andre til også å prøve å få med seg en eller flere av de tiltakene vi tilbyr, da blir det ennå morsommere!

Vi fikk servert en kjempegod hvetekringle/bladkrans og eplekake med krem og kaffe, bakt av Rut Ranum.

Nytt! Møtet ble avsluttet med at Liv introduserte «åresalg»! Alle hadde med seg små gevinster, og alle tok lodd, slik at alle årene ble solgt ut! Noen få vant ingen premie, men andre vant både 3 og 4, og stemningen ble riktig løssluppen under loddtrekningen. Alle var enige om at vi må ha flere medlemsmøter, i hvertfall ett til på vårparten!

Her er den sedvanlige dokumentasjonen:

   
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 

 

Påmeldte pr 15.11.:

Arnt Lein
Bjørn Myrstad
Helen Sæther
Sonja Island
Arne Island
Grethe Hegge
Nils Bøckmann
Per Morten Berg
Solveig Jegerstedt
Kari Hansen
Bjørn Lund
Marit Lund
Trond Tagseth
Bjørn Steen
Bjørn Ranum
Liv Marie Bratsberg
Berit Øverli
Amund Øverli