Nyhetsgrupper

Litt mimring

Nå kan du leie hytter over nesten hele verden!

Hytte 3

Dette gjelder ikke bare hytter som tilhører EVRY, men også hytter/hus/leiligheter som eies av en rekke andre selskaper.  Vær imidlertid oppmerksom på at det bare er EVRY-hytter som har subsidierte priser. Vi er likestilt med fast ansatte når det gjelder rett til leie av EVRY sine feriesteder!

Hytte 2

Det er selskapet Prodess AS som administrerer leie av hytter/hus/leiligheter beregnet for ferieformål, på vegne av EVRY og en rekke andre firmaer som tilbyr rimelige feriemuligheter for sine ansatte.

Vi har oversendt oversikt over medlemmene i Seniorforeningen med navn og e-post adresser til EVRY/Prodess. Har du ikke e-post adresse? Da kan vi ikke hjelpe deg. Noen medlemmer har samme/felles e-post adresse. Vi har da tatt bort den ene. Dersom vi har tatt ut ”feil” partner får dere gi melding, så endrer vi det.

Hytte 1

I løpet av kort tid vil du få en velkomstmelding fra Prodess med informasjon om hvordan du kan ta i bruk løsningen.

Da er det bare å logge seg inn på nettsiden til Prodess AS og se på mulighetene. Husk å skrive inn dine data under Profil.

Finner du noe som passer, så legger du inn de opplysninger som er angitt for å leie. Du vil få opp en oversikt over hva som er ledig og hvilken pris du skal betale når du har angitt dato til-fra. Det vil stå som ledig helt til Prodess har tildelt noen det aktuelle leieforholdet.

Husk å lese Regler og vilkår.

Hytte 4

Prodess vil 1-2 ganger pr uke melde tilbake om du har fått ditt ønske oppgitt. Dersom det er flere som har søkt på samme dato vil det bli loddtrekning.

Vi håper flere vil benytte anledningen til å bruke noen av feriestedene, enten det nå er i Norge eller i andre og kanskje varmere land.