Nyhetsgrupper

Litt mimring

Venner

Medlemsmøtet 05.11.2015

ble gjennomført i Hornemansgården med 26 medlemmer tilstede.

Tore Krokstad orienterte om situasjonen i EVRY, mye foregår, store endringer har skjedd og mer vil skje i årene framover. Mange blir berørt av endringene som har fulgt i kjølvannet av at konsernet ble oppkjøpt av et engelsk firma, APAX,  i 2015. Noe negativt, men også mye positivt.

Svein Tønseth, Sintef, ga oss et interessant innblikk i nye og spennende prosjekter som Sintef tar en stor rolle i. Fra batterier store som hus, via lading av elektriske ferjer uten kabel, via eksport av drivkraft fra Norge til biler i Japan, og til 1mm2 store brikker i bruk i helsevesenet. Mange nye ideer og interessante utfordringer i global målestokk.

Ove Olsen gikk gjennom resultatet av spørreundersøkelsen. Få av medlemmene har svart, men det kom både forventede og nye innspill. Resultatet vil bli sendt ut til medlemmene i epost.

Bjørn Steen gikk raskt gjennom videre aktiviteter i 2015 og 2016  –  det er mye å glede seg til!

Lokalet i Hornemannsgården ble nok egentlig for lite for oss når vi ble såpass mange, så vi må fortsatt være på utkikk etter steder hvor vi kan samles når Tungaveien ikke lenger er tilgjengelig. EVRY på Sluppen er selvsagt en mulighet, vi sonderer videre.

——————————————————————————————————————————-

 

Invitasjonen:

Herved inviterer vi ALLE VÅRE MEDLEMMER til
MEDLEMSMØTE
torsdag 5. november kl 1800 – 2030
i Hornemansgården 2. etasje, møterom 4

Foreløpig program:

Kåseri v/Svein Tønseth, Sintef, pressekontakt i Sintef konsernstab –  Han vil fortelle om spennende prosjekter i SINTEF
Orientering om «Hva skjer i EVRY»  v/Tore Krokstad, Evry
Resultatet av spørreundersøkelsen om medlemmenes interesser
Litt om Seniorforeningens program for 2016 v/Bjørn Steen
Kaffe og kaker
Gratis utlodning!
Eventuelt

På grunn av serveringen må du gi beskjed til Grethe om at du kommer innen mandag 02.11.

Påmeldte:
Ove Olsen, Nils Jørgen Aunaas, Grethe Hegge, Tove Tømmervik,  Bjørn Ranum, Trygve Kjærvik, Randi Kregnes, Aage Hansen, Bodil R Dørum,  Nils Kr. Bøckmann, Jan Frode Aase, Gunn Merete Midtlyng, Reidun Strand, Rodney Thevik, Kjell Foros, Svein Buseth, Helen Sæther, Erik Solem, Liv M Bratsberg, Magnar Willy Olsen, Trond Tagseth,  Bjørn Sorken, Per Morten Berg, Terje Aavik, Bjørn Steen, Dagfinn Langsø.

Glibaliseringtanker