Vertical Menu

Search

Categories

Seniorforeningen i Tietoevry ble etablert før jul 2006. Seniorforeningen i Tietoevry er opprettet for å være et tilbud til pensjonister (alders-, førtids- eller uførepensjonister) som har arbeidet i Tietoevry eller et av de tidligere selskapene som har dannet EVRY, og til EVRY-ansatte som er fylt 60 år. Fra 2011 kan også de som ennå ikke er pensjonister men er fylt 60 år og arbeidsledig som følge av oppsigelse eller overtallighet i Tietoevry bli medlem.

Formålet med foreningen er å opprettholde, utdype og pleie kontakten mellom tidligere kolleger og til Tietoevry. Foreningen vil organisere aktiviteter og sosialt samvær med ønske om å tilby tilhørlighet og positive opplevelser i pensjonisttilværelsen. Seniorforeningen er en ideell og politisk nøytral forening med en fri og uavhengig ledelse. Foreningen vil ha nær kontakt med Tietoevrys ledelse og med andre klubber og foreninger innen Tietoevry-konsernet. Foreningen ønsker å kunne fremstå som en god ambassadør for Tietoevry i alle sammenhenger. Seniorforeningen vil søke kontakt med tilsvarende foreninger utenfor konsernet der dette er naturlig og positivt for foreningen.

Seniorforeningen har etablert lokale foreninger i Oslo og Trondheim. Andre byer og områder kan komme til senere. De lokale foreningene velger egne styrer og eventuelle andre komiteer. De lokale styrene er ansvarlig for å planlegge og iverksette alle aktiviteter.  Lokalforeningene vil ha sine årsmøter i løpet av januar – februar, hvor forslag til aktiviteter legges frem og budsjett fastsettes.