Nyhetsgrupper

Litt mimring

invitasjon-2016Referat kommer snart.

Påmeldte: Arnt Olav Brandvold m frue, Svein og Gerd Buseth, Grethe Hegge, Ralph Høibakk, Anna Grete og Kristofer Eggan, Ottar og Unni Kristiansen, Thor O Olsen og Berit Dahl, Dagfinn Langsøe, Bodil og Stein Rogstad Dørum, Vivi Horn, Solveig Jegerstedt, Ole Olsen, Reidar og Guri Skogseth, Per Jan Ørbog, Nils Bøckman m frue, Kari Hansen, Terje og Liv Aavik, Tore Krokstad og Eva Hermansen, Svein Grinde m frue, Per Morten Berg, Trond og Vera Tagseth,  Tor og Solfrid Bendiksvold, Helen Sæther, Nils Jørgen og Kari Aunaas, Bjørn Steen og Toril Helle, Randi Kregnes og Aage Hansen, Trygve Kjærvik, Eva Sagvold, May-Britt Wibe, Torgeir Iversen m frue, Rune Utnes, Otto Rossøy m frue, Knut-Tore og Sigrid Bakken Wold, Jan Halvorsen, Liv Marie Bratsberg