Vertical Menu

Search

Categories

Som medlem i Seniorforeningen i Trondheim og tidligere ansatt i Tietoevry og dermed medlem i Tietoevry Fritid, har du samme rettigheter som medlemmer i Tietoevry Fritid i EVRY:

  • du kan være med på Evry Fritid trimaksjoner og få samme premier ifht innsats som andre medlemmer
  • du kan få dekket et fastsatt beløp ved bruk av treningssenter e.l. for egentrening
  • du får dekket evt startkontingenter innenfor de aktivitetene hvor Tietoevry Fritid / Bedriftsidrettslaget har definert en egen komite
  • du kan delta på subsidierte arrangementer (vårfest, høstfest, aktivitetsdag for barn, julebord, teateraften, grafikklubben, lotteriet, fjelltur, møter i Tietoevry Fritid osv)
  • (du kan benytte trimrommet og solsengen hos Tietoevry på dagtid)

Tietoevry Fritid skal sende informasjon til Seniorforeningen om de aktivitetene som blir planlagt, og invitasjoner og annen informasjon fra Tietoevry Fritid vil bli lagt ut på nyhetssiden.