Nyhetsgrupper

Litt mimring

 

 

Som medlem i Seniorforeningen i Trondheim og tidligere ansatt i EVRY og dermed medlem i Evry Fritid, har du samme rettigheter som medlemmer i Evry Fritid i EVRY:

 

  • du kan være med på Evry Fritid trimaksjoner og få samme premier ifht innsats som andre medlemmer
  • du kan få dekket et fastsatt beløp ved bruk av treningssenter e.l. for egentrening
  • du får dekket evt startkontingenter innenfor de aktivitetene hvor Evry Fritid / Bedriftsidrettslaget har definert en egen komite
  • du kan delta på subsidierte arrangementer (vårfest, høstfest, aktivitetsdag for barn, julebord, teateraften, grafikklubben, lotteriet, fjelltur, møter i Evry Fritid osv)
  • (du kan benytte trimrommet og solsengen hos EVRY på dagtid)

 

Evry Fritid skal sende informasjon til Seniorforeningen om de aktivitetene som blir planlagt, og invitasjoner og annen informasjon fra Evry Fritid vil bli lagt ut på nyhetssiden.