Nyhetsgrupper

Litt mimring

Medlemsmøte 2. november 2011

Det var svært lenge siden vi hadde hatt medlemsmøte, og med alle de nye medlemmene var det absolutt på tide. Men beklageligvis var det bare en av de som var innmeldt i løpet av året som møtte; da får vi bare håpe på at vi får anledning til å møte dem ved neste arrangement!

Møtet ble åpnet av Tor Blåsmo, som fortalte kort om ulykken sin hvor han mistet en finger og skadet to andre, og at Grethe Hegge var bedt om å fungere som leder resten av året. Vi så litt på medlemslisten og bildene som ligger på nettsiden, det er jo ikke alle som har pc og kan se dem hjemme.

Deretter ga kasserer Nils Jørgen Aunaas en orientering om økonomien, og om at vi endelig hadde mottatt støtten fra EDB ErgoGroup for 2011!

Tor fortalte deretter om den nye ordningen som EDB ErgoGroup planlegger for fordeling av velferdsmidler. Den var først tenkt å settes i gang fra 2011, men det er vel ikke sikkert at den vil tre i kraft i 2012 heller, slike endringer tar tydeligvis tid.

En annen oppgave som vi har engasjert oss i er å få firmaet til å bidra til en noe bedre utvikling av våre pensjoner fra Telenor Pensjonskasse. Tor vil fortsette å prøve å sette fokus på situasjonen, ettersom det ikke er noen andre instanser innenfor firmaet eller fagforeningene som har ansvar for dette. Vi får i dag kun overskuddet av pensjonsinnbetalingene i Pensjonskassen, i år utgjorde det en økning på 1,1%. Mange andre firma i Telenor-systemet bidrar med tilleggsmidler slik at pensjonsutviklingen i større grad følger lønnsutviklingen i samfunnet, og ikke sakker dramatisk akterut slik vi i dag gjør. Oppgaven er uhyre vanskelig, og resultatet er uforutsigbart, men vi ser ikke noen annen utvei enn å fortsette å jobbe med det.

Bjørn Steen orienterte deretter om Arrangementskomiteens planer framover i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012. Første post på programmet nå er vårt eminente julebord som han oppfordret alle til å melde seg på. Deretter blir det juletrefest for barn/barnebarn først på januar, og kanskje et kulturelt tilbud i løpet av 1. kvartal.

Så var det «formelle» møtet over, og vi benket oss rundt matfatet, som besto av en nydelig fiskesuppe med brød til, og deretter kaffe og bløtkake, alt levert fra kantina på Tunga.

Som rosinen i pølsen hadde vi leid inn Vidar Hamre til å bidra med sine «fortellinger om Jakob Sande». Dette er stoff vi ikke hører mye av i dag, og det ble en imponerende presentasjon av Jakob’ens liv og diktning. Mangt et minne fra tidligere tider tror jeg dukket opp hos de fleste, ettersom Vidar foredro dikt etter dikt, alt uten manus, og med en flott innlevelse og tolking av diktene på ekte vestlandsmål! Virkelig en annerledes og flott forestilling.

Takk til alle 24 som var med på møtet, og så håper vi at flere blir med ved neste korsvei.

Her er som vanlig noen glimt fra møtet:

012_img_8076.jpg
014_img_8080.jpg
015_img_8081.jpg
016_img_8082.jpg
025_img_8094.jpg
029_img_8098.jpg
001_img_8061.jpg
002_img_8062.jpg
003_img_8064.jpg
004_img_8065.jpg
006_img_8069.jpg
009_img_8073.jpg