Nyhetsgrupper

Litt mimring

Vedtektenes § 4 sier:

For å bli medlem må man ha vært ansatt i EVRY (eller under tidligere firmanavn), og i tillegg være alders- eller førtidspensjonist eller uføretrygdet, eller man kan være fylt 60 år og arbeidsledig som følge av oppsigelse eller overtallighet i EVRY. Videre kan også yrkesaktive ansatte i EVRY bli medlemmer fra og med det år de fyller 60 år.

Ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere kan også være medlemmer, men er ikke valgbare til styreverv. Medlemskap forutsetter at kontingenten er betalt.

Send en epost til den adressen du finner under Kontakt oss i menyen til venstre.

—–oooOooo—–

 

Navn
Adresse
Postnr og -sted
Tlf-/mobil nr
Fødselsdato
e-post adresse

Ved å signere og/eller legge søknaden ved e-post, samtykker du til at Seniorforeningen i EVRY kan formidle navn, adresse og tlf-/mobilnr til andre medlemmer i den hensikt å bidra til å få flere til å slutte opp om foreningen og dens aktiviteter ved bl.a. å kontakte noen du kjenner.

 

………………………………………….…………………
Sted, dato

 

……………………………………………..
Signatur, når innsendes pr post

Søknad sendes:

e-post adresse :       er-solem@online.no    (husk vedlegget)

 

 

 

 

(17.12.2015)