Nyhetsgrupper
Litt mimring

Dato: Onsdag 11. mars 2020 kl 18.30                                                                        Sted: Parkgården (2. etasje over ViDa restaurant, inngangen rett over Schønning skole)

 Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til vedtektene for Seniorforeningen i EVRY.

Dersom du har saker du vil ha behandlet på årsmøtet, må vi motta dette skriftlig (brev eller epost) senest 2 uker før årsmøtet. Frist: onsdag 26. februar 2020.

Forslag til endringer i vedtektene skal varsles 6 uke før årsmøtet.                                 Frist for forslag til endringer må sendes skriftlig senest onsdag 29. januar 2020.

Forslag sendes til:                                                                                                                       Erik Solem, Barlindv. 2C, 7059 Jakobsli, eller er-solem@online.no

På grunn av serveringen, må vi be om påmelding senest mandag innen 9. mars.