Nyhetsgrupper

Litt mimring

Tirsdag 2. juni kl 10:00 møtte 15 seniorer fra EVRY opp bak Vår Frue Kirke, for å starte byvandring i veitene. I flott vær!!!

Fra Visit Trondheim møtte guide Åse Anderskog. Hun ønsket alle vel møtt og startet med en kort orientering om historien og opprinnelsen til veiter og streder i Trondheim. Oppsatt rute ble fulgt og presis kl. 12:00 ble vandringen avsluttet i Fotveita.

Vi vil rette en stor takk til guide Åse for en utmerket guiding med mye informasjon om de ulike veitene og bebyggelsen. En veldig fin vandring!

Fra Fotveita tok vi turen på egen hånd uten guiding. Som en liten ekstra service fikk Tove Tømmervik bruke sykkel rundt hele ruten, for hun hadde skadet et kne.

Vi avsluttet på ViDA med valgfrie lunch-retter.

2015-06-02 10.46.45-1

.

.

Dette er invitasjonen og deltakerlisten:

Så blir det byvandring i år også ! Årets tema er ”Vandring i veitene”
Tirsdag 2. juni 2015 møttes vi kl 10:00 ved restaurant ViDA

Deltakere:  Ove Olsen, Rodney Thevik, Berit Øverli, Unni Kristiansen, Åse Hågård Ølmheim, Bjørn Ranum, Guri Skogseth, Reidar Skogseth, Tove Tømmervik, Nils Kr. Bøckmann,
Randi Kregnes, Aage Hansen, Bjørn Steen, Toril Helle, Eva Sagvold

Turen starter fra krysset mellom Vår Frue Strete og St Jørgensveita – og følger sistnevne til sørenden og tilbake igjen. Deretter krysser vi Kongens gt og går ned til Apotekerveita, før vi går vestover langs Westermannsveita og Sommerveita til Stiftsgårdsparken. Så går vi ned til Øvre og Nedre Enkeltskillingsveita, via Thomas Angells gt over Vaterlandsveita og bort til Ciciniongs plass – eller Lilletorvet. Herfra går vi via Hornemannsveita og Kjøpmannsgata til Brattørveita, som vi følger vestover. I Danielsbakerveita tar vi til venstre og går opp til Olav Tryggvassonsgt. Et stykke lenger vest går vi Gjelvangveita ned til Carl Johans gate og går deretter østover via denne , så Ørjaveita og Taraldsgårdsveita til Munkegata. Derfra går vi opp til Gjeitveita og Bersveinsveita og videre vestover langs Holstveita til Brandhaugveita og Fotveita, hvor guidet tur slutter.

Turen vil være guidet med guide fra Visit Trondheim. Turen vil ta ca 2 t. Guiden vil kanskje også forslå andre stoppesteder.

Tilbaketuren til ViDA vil ikke være guidet.

Kl 12:30 vil Seniorforeningen spandere lunsj iht restaurantens lunsjmeny pluss 1 drikke og kaffe.

Vel møtt!

Påmelding til Grethe Hegge grethe@7510.no  senest torsdag 28. mai. Ingen startkontingent.