Nyhetsgrupper

Litt mimring

Arrangementer 2017

Faste arrangement:

«Møteplassen» er siste tirsdag i måneden kl 1200 på ViDa – gamle «Parkkafeen» bak Vår Frue Kirke  –  et uformelt møtested for alle seniorer og alle andre som kan tenke seg å møte kollegaer!  Ansv.: Randi Kregnes

… og andre arrangement:

Etter hvert som informasjonen om nye arrangementer er klar, finner du den under lenken for det enkelte arrangement i menyen til venstre, og som en teaser på førstesiden på nettsiden.

Her er en oversikt over de arrangementene som er planlagt framover i 2017:

20.juni Byvandring Domkirka/Erkebispegården
September Aktivitetsdag for barn – samarb. med Evry Fritid Kontakt: Randi Kregnes
1.-3.september Fjelltur Storlidalen
23.-26.september Tur til Gdansk
Oktober Teater eller konsert – samarb. med Evry Fritid Kontakt: Nils Jørgen Aunaas
15.12. Julebord på Skogheim – Sverresborg Ansv.: Nils Jørgen Aunaas

Nytt av året: De som ønsker det kan selv ta initiativet til lokale spaserturer, eks. Grønlia, Ladestien, Lavollen, Estenstadhytta m.fl. Sted og tid avtales etter hvert.

Det er mulig at det kan bli arrangert kurs, men disse er ennå ikke planlagt.

——————————————————-

Innbetaling av egenandeler gjøres til

Seniorforeningen i EVRY
v/Nils Jørgen Aunaas
Kaptein Roosens vei 33
7020 Trondheim

konto 9235 22 41069