Nyhetsgrupper

Litt mimring

Syntax error in album specification. Album does not exist: 31

Medlemsmøte 2. juni 2008

I Trøndelag er vi jo lykkelige når vi har en god sommerdag, men å holde et medlemsmøte på en slik dag er ikke like lett. Vi hadde ikke store forhåpningene til oppmøtet, noe vi syntes var trist ettersom vi hadde en meget viktig sak på programmet og en foredragsholder som kom i ens ærend opp fra Oslo. Men vi ble 10 tilhørere, og med representanter fra alle pensjonist-kategoriene, så det ble et godt møte.

Oddny Mehlum på kantina hadde laget bløtkaker til oss, noen riktig flotte kaker! Vi håper at restene, som tilsammen ble nesten en hel kake, kunne brukes dagen etter til medarbeiderne

Solveig, Erik Stav, Torleif, Kjell Birger, Øyvind, Bjørn Ranum, Randi, Tor,

og utenfor bildet Bjørn Sorken og Grethe

Tom Bendixen fra Factor, Osl

…. og så de kakene da, levert av Oddny på kantina!!

Helt fantastisk avslutning på en varm sommerdag!